ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΒΡΥΓΜΟΥ

Βρυγμός καλείται η συνήθεια κατά την οποία ένα άτομο σφίγγει ή τρίζει τα δόντια του, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/και κατά τον ύπνο του. Ο Βρυγμός έχει καταστρεπτικές συνέπειες τόσο για τα δόντια και τις αποκαταστάσεις που μπορεί να έχουν, όσο και για την Κροταφογναθική Διάρθρωση (ΚΓΔ) και τους μύες του Στοματογναθικού Συστήματος. Τέτοιες συνέπειες μπορεί να είναι ρωγμές και κατάγματα στα δόντια και στις αποκαταστάσεις τους, αποτριβές δοντιών, πόνος στα δόντια, πονοκέφαλοι, μειωμένη κινητικότητα της κάτω γνάθου, πόνος στην ΚΓΔ και ήχος στην ΚΓΔ (clicking). Η θεραπεία του έγκειται ουσιαστικά στην αποτροπή εμφάνισης των συμπτωμάτων του, με την κατασκευή εξατομικευμένου ενδοστοματικού νάρθηκα. Φυσικά, με τον τρόπο αυτό προστατεύονται ταυτόχρονα τα δόντια και οι αποκαταστάσεις τους. Συμπληρωματικά, μπορεί να δοθούν στον ασθενή οδηγίες για κινησιοθεραπεία, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.