ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ (PRR)

Αποτελεί τρόπο προσέγγισης της αρχόμενης τερηδόνας σε μασητικές επιφάνειες δοντιών που είναι ελεύθερα τερηδόνας στις υπόλοιπες επιφάνειές τους. Η αντιμετώπιση γίνεται συντηρητικά με συνδυασμό της αποκατάστασης της τερηδονικής βλάβης με Έμφραξη Σύνθετης Ρητίνης και την πρόληψη τερηδονισμού των υπόλοιπων υγιών αυλάκων και βοθρίων με Καλύψεις Οπών και Σχισμών (sealants).