ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ

Πρόκειται για τον τρόπο αντιμετώπισης της τερηδόνας, της νόσου που καταστρέφει τους σκληρούς οδοντικούς ιστούς. Για τις άμεσες εμφράξεις χρειάζεται μία μόνο επίσκεψη, κατά την οποία απομακρύνεται από το δόντι ο κατεστραμμένος ιστός και στη συνέχεια τοποθετείται στην κοιλότητα που έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο υλικό , σύνθετη ρητίνη.