ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Πρόκειται για τη λύση εκλογής για την υποκατάσταση ελλείποντος δοντιού ή δοντιών, χωρίς να θίγεται η ακεραιότητα των γειτονικών. Η διαδικασία τοποθέτησης του εμφυτεύματος περιλαμβάνει δύο στάδια, το χειρουργικό και το προσθετικό. Στην αρχή, γίνεται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος εντός του οστού, και στη συνέχεια, λαμβάνονται τα αποτυπώματα για την κατασκευή της προσθετικής αποκατάστασης.