ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι η διαδικασία (απονεύρωση) που ακολουθείται όταν το δόντι έχει υποστεί τέτοια βλάβη, ώστε δεν μπορεί να διατηρηθεί η ζωτικότητά του ή είναι ήδη νεκρό. Ένα δόντι χρήζει Ενδοδοντικής Θεραπείας εάν έχει εκτεταμένη τερηδονική βλάβη, η οποία επηρεάζει τον πολφό (μαλακός ιστός νεύρων και αγγείων), εάν έχει υποστεί ρωγμή/κάταγμα, ή εάν έχει ήδη εκτεταμένη αποκατάσταση. Κατά την Ενδοδοντική Θεραπεία απομακρύνεται ο πολφός που βρίσκεται στην εσωτερική κοιλότητα του δοντιού, αυτή καθαρίζεται και απολυμαίνεται και στη συνέχεια πληρούται με κατάλληλο εμφρακτικό υλικό. Μετά την ολοκλήρωση της Ενδοδοντικής Θεραπείας, θα πρέπει να γίνει η αποκατάσταση του δοντιού με άμεσες (έμφραξη Σύνθετης Ρητίνης) ή και έμμεσες τεχνικές (ένθετο, επένθετο, υπερένθετο, στεφάνη).