ΣΤΕΦΑΝΕΣ – ΘΗΚΕΣ

Πρόκειται για αποκαταστάσεις, οι οποίες τοποθετούνται σε μεμονωμένα δόντια τα οποία παρουσιάζουν εκτεταμένη έλλειψη οδοντικής ουσίας, λόγω τερηδόνας ή κατάγματος και μετά το πέρας Ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης), όταν αυτά δεν μπορούν να αποκατασταθούν με Άμεσες ή Έμμεσες Εμφράξεις. Κατασκευάζονται από το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο και συνήθως είναι μεταλλοκεραμικές ή ολοκεραμικές