ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Πρόκειται για κινητές αποκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται από το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο και τοποθετούνται στο στόμα για την αποκατάσταση μερικής νωδότητας, δηλαδή έλλειψης μερικών δοντιών.