ΓΕΦΥΡΕΣ

Πρόκειται για αποκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται από το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, είναι συνήθως μεταλοκεραμικές ή ολοκεραμικές και συγκολλούνται για την αποκατάσταση ελλείποντος δοντιού ή δοντιών.