ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Πρόκειται για έναν απλό ορθοδοντικό μηχανισμό που τοποθετείται μετά από πρόωρη απώλεια δοντιού. Μετά από πρόωρη απώλεια νεογιλού δοντιού, τα γειτονικά δόντια αρχίζουν να μετακινούνται προς τον κενό χώρο που δημιουργείται, προκαλώντας έτσι την έλλειψη χώρου για την ανατολή του μόνιμου δοντιού. Αν αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί, προκύπτουν μελλοντικά σοβαρά ορθοδοντικά προβλήματα.
Πρόκειται λοιπόν για έναν απλό μηχανισμό, που φτιάχνεται ειδικά για το στόμα του παιδιού με σκοπό τη διατήρηση του κενού αυτού χώρου, εμποδίζοντας τη μετακίνηση των δοντιών μέχρι να έρθει στη θέση του το μόνιμο δόντι.