Ανύψωση ιγμορείου

Το ιγμόρειο άντρο είναι ένα ανατομικό στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία στην τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Εντοπίζεται πάνω από τους προγμοφίους και τους γομφίους της άνω γνάθου. Συχνά μετά την απώλεια αυτών των δοντιών, το ύψος του οστού δεν επαρκεί για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Σε αυτή την περίπτωση επεμβαίνουμε στο ιγμόρειο μετακινώντας την μεμβράνη, που το καλύπτει εσωτερικά και τοποθετώντας οστικό μόσχευμα, επιτυγχάνουμε τη δημιουργία νέου οστού, ικανού να τοποθετηθούν εμφυτεύματα δοντιών.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και με τη βοήθεια εξαιρετικά σύγχρονου εξοπλισμού. Ο πιεζοτόμος που χρησιμοποιούμαι στην κλινική μας είναι τελευταίας τεχνολογίας και επιτρέπει την ασφαλή, γρήγορη και σχετικά ανώδυνη πραγματοποίηση της επέμβασης. Ο χρόνος που διαρκεί είναι περίπου μία ώρα και πολλές φορές είναι δυνατή η ταυτόχρονη τοποθέτηση και εμφυτευμάτων.