Πανοραμική Ακτινογραφία

Πολύ συχνά, ο οδοντίατρος, χρειάζεται μια πρόσφατη πανοραμική ακτινογραφία σας για να καταρτίσει ένα σωστό σχέδιο θεραπείας ή για να κάνει μια σωστή διάγνωση.

Το ιατρείο μας είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη τεχνολογία, που εξασφαλίζει άριστη και ασφαλή απεικόνιση.