ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΣΤΕΦΑΝΕΣ – ΘΗΚΕΣ

Πρόκειται για αποκαταστάσεις, οι οποίες τοποθετούνται σε μεμονωμένα δόντια τα οποία παρουσιάζουν εκτεταμένη έλλειψη οδοντικής ουσίας, λόγω τερηδόνας ή κατάγματος και μετά το πέρας Ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης), όταν αυτά δεν μπορούν να αποκατασταθούν με Άμεσες ή Έμμεσες Εμφράξεις. Κατασκευάζονται από το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο και συνήθως είναι μεταλλοκεραμικές ή ολοκεραμικές

ΓΕΦΥΡΕΣ

Πρόκειται για αποκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται από το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, είναι συνήθως μεταλοκεραμικές ή ολοκεραμικές και συγκολλούνται για την αποκατάσταση ελλείποντος δοντιού ή δοντιών.

ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Πρόκειται για κινητές αποκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται από το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο και τοποθετούνται στο στόμα για την αποκατάσταση ολικής νωδότητας γνάθου, δηλαδή έλλειψης όλων των δοντιών.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Πρόκειται για κινητές αποκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται από το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο και τοποθετούνται στο στόμα για την αποκατάσταση μερικής νωδότητας, δηλαδή έλλειψης μερικών δοντιών.

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Πρόκειται για τη λύση εκλογής για την υποκατάσταση ελλείποντος δοντιού ή δοντιών, χωρίς να θίγεται η ακεραιότητα των γειτονικών. Η διαδικασία τοποθέτησης του εμφυτεύματος περιλαμβάνει δύο στάδια, το χειρουργικό και το προσθετικό. Στην αρχή, γίνεται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος εντός του οστού, και στη συνέχεια, λαμβάνονται τα αποτυπώματα για την κατασκευή της προσθετικής αποκατάστασης.

All-On-4

Αποτελεί μια καινοτόμα τεχνική η οποία εφαρμόζεται με την χρήση 4 μόνο εμφυτευμάτων, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από τιτάνιο και τοποθετούνται σε κάθε γνάθο. Τα εμφυτεύματα λειτουργούν ως “βάσεις” για την γέφυρα, στηρίζοντας τα άνω και κάτω δόντια τα οποία λειτουργούν, έχουν την αίσθηση και την όψη των φυσικών δοντιών. Η μέθοδος All-On-4 οδηγεί στη σταθερή αποκατάσταση, μέσω μιας γρήγορης, ασφαλούς και ελάχιστα επεμβατικής προσέγγισης, που επιτρέπει την άμεση λειτουργία. Πρόκειται για μία μέθοδο που αποφεύγει τη χρήση αναπλαστικών τεχνικών και εκτεταμένων χειρουργικών επεμβάσεων λόγω οστικών ελλειμάτων. Η γέφυρα είναι σταθεροποιημένη στα εμφυτεύματα και τοποθετείται άμεσα στους ασθενείς την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης.

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΒΡΥΓΜΟΥ

Βρυγμός καλείται η συνήθεια κατά την οποία ένα άτομο σφίγγει ή τρίζει τα δόντια του, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/και κατά τον ύπνο του. Ο Βρυγμός έχει καταστρεπτικές συνέπειες τόσο για τα δόντια και τις αποκαταστάσεις που μπορεί να έχουν, όσο και για την Κροταφογναθική Διάρθρωση (ΚΓΔ) και τους μύες του Στοματογναθικού Συστήματος. Τέτοιες συνέπειες μπορεί να είναι ρωγμές και κατάγματα στα δόντια και στις αποκαταστάσεις τους, αποτριβές δοντιών, πόνος στα δόντια, πονοκέφαλοι, μειωμένη κινητικότητα της κάτω γνάθου, πόνος στην ΚΓΔ και ήχος στην ΚΓΔ (clicking). Η θεραπεία του έγκειται ουσιαστικά στην αποτροπή εμφάνισης των συμπτωμάτων του, με την κατασκευή εξατομικευμένου ενδοστοματικού νάρθηκα. Φυσικά, με τον τρόπο αυτό προστατεύονται ταυτόχρονα τα δόντια και οι αποκαταστάσεις τους. Συμπληρωματικά, μπορεί να δοθούν στον ασθενή οδηγίες για κινησιοθεραπεία, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.