Έγκλειστοι Φρονιμίτες

Έγκλειστοι ονομάζονται οι φρονιμίτες, που δεν έχουν ανατείλει στο οδοντικό τόξο. Δηλαδή παρεμποδίζονται από το οστό της περιοχής ή από κάποιο παρακείμενο δόντι. Σε αυτές τις περιπτώσεις και για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, ο γιατρός πρέπει να επέμβει ώστε να αφαιρέσει το δόντι. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν να εμφανιστεί φλεγμονή και οίδημα (πρήξιμο). Άλλη μια συνήθης περίπτωση όπου απαιτείται η αφαίρεση των δοντιών αυτών, είναι πριν την έναρξη ορθοδοντικής θεραπείας.

Στο ιατρείο μας, εφαρμόζοντας τις νεώτερες χειρουργικές τεχνικές, φροντίζουμε η ενόχληση μετά από μια τέτοια επέμβαση να είναι η μικρότερη δυνατή.

Κατά κανόνα πριν την εξαγωγή κάποιου φρονιμίτη, είναι απαραίτητη η λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας, ώστε ο γιατρός να έχει μια πλήρη εικόνα των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περίπτωσης.