Ακροριζεκτομές

Ακροριζεκτομή είναι η επέμβαση, που πραγματοποιούμε σε ένα δόντι, στο οποίο η συμβατική ενδοδοντική θεραπεία είτε έχει αποτύχει, είτε το είδος και το μέγεθος (π.χ. οδοντική κύστη) της βλάβης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά.

Στην ακροριζεκτομή αφαιρούμε τα τελευταία χιλιοστά της ρίζας του δοντιού, όπου συνήθως εντοπίζεται το πρόβλημα, αποστειρώνουμε το πεδίο με τη βοήθεια του LASER και σφραγίζουμε ανάστροφα τη ρίζα.

Η χρήση υλικών και εργαλείων υψηλής τεχνολογίας μας εξασφαλίζουν πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και συντελούν καθοριστικά στην σωτηρία του πάσχοντος δοντιού.