Αφαίρεση Κύστεων

Πολλές φορές στην γνάθο, εξ’ αιτίας μιας αποτυχημένης απονεύρωσης ή ενός κατάγματος δοντιού, μπορεί να σχηματιστεί μία κύστη. Η κύστη αυτή μεγαλώνει σε βάρος του οστού και των ιστών, που το περιβάλλουν. Όταν δεν μπορεί να θεραπευθεί , πρέπει να αφαιρείται γιατί είναι δυνατό να προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες. Η αφαίρεση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και πολλές φορές όταν είναι εφικτό επιδιορθώνεται η οστική βλάβη με μόσχευμα.

Εκτός από τις παραπάνω υπάρχουν και οι οδοντογενείς κύστες, στις οποίες επίσης επιβάλλεται η αφαίρεση τους αλλά και η βιοψία αυτών, ώστε να πραγματοποιείται διαφοροδιάγνωση από άλλες παθολογικές καταστάσεις.